Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
   
Konu: 3D Ekran Koruyucu
LuckMania
*
avatar
Sivile Alındı
Durum: Çevrimdışı
Seviye Puanı: 17
Yaşam Puanı: 79 / 419
Deneyim: 79 / 100
Rep Sayısı: 8
Mesaj Sayısı: 364
Üyelik Tarihi: 11.09.2013
     
Yorum: #1
3D Ekran Koruyucu
01.11.2013 20:25
Arkadaşlar Bugun Sizlere 3D Ekran Koruyucu Kodlarını Verecegım İşinize Yarar İnşallah

Kod:
#include <windows.h>
#include <gl\gl.h>
#include <gl\glu.h>
#include <gl\glaux.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

HDC     hDC=NULL;
HGLRC     hRC=NULL;
HWND     hWnd=NULL;
HINSTANCE    hInstance;

bool    keys[256>;
bool    active=TRUE;
bool    fullscreen=TRUE;

GLint base,loop;
GLuint texture[14>;
GLUquadricObj *Obiekt1;

GLfloat roll,roll2;
GLfloat step=0.01f;
GLfloat step2=0.3f;
GLfloat rotate, rotateobiekt1,rotateobiekt2;
GLfloat angle,rotsat;
GLfloat RotateWenus;
GLfloat x,y;

GLfloat LightAmbient[>=     { 0.05f, 0.05f, 0.05f, 1.0f };
GLfloat LightDiffuse[>=     { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f };
GLfloat LightPosition[>=    { 10.0f, -10.0f, 10.0f, 1.0f };
GLfloat LightAmbient2[>=     { 0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f };

GLfloat    roo;
GLfloat    ro;
GLfloat    ro2;
GLfloat    alpha;
GLfloat    alphaplus=0.0003f;

char *text_display[7> =
{
" Ekran koruyucu [email protected]",
" Hepiniz hos geldiniz...",
" Bu proje benim ilk ekran koruyucu calismamdir",
" umarim begenir dostlarinizada hediye edersiniz",
" SAYGILARIMLA !!!",
" [email protected]",
""
};
int     Tekst = 0;
int     TextSync = 0;

LRESULT    CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

void Build_font(void)
{
int i;
float cx;    
float cy;    
base = glGenLists(256);    
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[4>);    
for (i=0 ; i<256 ; i++) {
cx = float(i%16)/16.0f;    
cy = float(i/16)/16.0f;    
glNewList(base+i,GL_COMPILE);    
glBegin(GL_QUADS);    
glTexCoord2f(cx,1-cy-0.0625f);    
glVertex2i(0,0);    
glTexCoord2f(cx+0.0625f,1-cy-0.0625f);    
glVertex2i(16,0);    
glTexCoord2f(cx+0.0625f,1-cy);    
glVertex2i(16,16);    
glTexCoord2f(cx,1-cy);    
glVertex2i(0,16);    
glEnd();    
glTranslated(10,0,0);    
glEndList();    
}    
}


void KillFont(void)
{
glDeleteLists(base, 256);    
}

void glPrint(GLint x, GLint y, char* string, int set)
{
if (set > 1) set = 1;
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[4>);    
glDisable(GL_DEPTH_TEST);    
glMatrixMode(GL_PROJECTION);    
glPushMatrix();    
glLoadIdentity();    
glOrtho(0,640,0,480,-100,100);    
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);    
glPushMatrix();    
glLoadIdentity();    
glTranslated(x,y,0);    
glListBase(base-32+(128*set));    
glCallLists(strlen(string),GL_BYTE,string);    
glMatrixMode(GL_PROJECTION);    
glPopMatrix();    
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);    
glPopMatrix();    
glEnable(GL_DEPTH_TEST);    
}
void Swiatlo(void)
{
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, LightAmbient2);    

glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, LightAmbient);    
glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, LightDiffuse);    
glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION,LightPosition);    
glEnable(GL_LIGHT0);
glEnable(GL_LIGHT1);    
glEnable(GL_LIGHT2);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
}

AUX_RGBImageRec *LoadBMP(char *Filename)
{
FILE *File=NULL;
if (!Filename)
{
return NULL;
}
File=fopen(Filename,"r");
if (File)
{
fclose(File);
return auxDIBImageLoad(Filename);
}
return NULL;
}
int LoadTextures()
{
int Status = FALSE;
AUX_RGBImageRec *TextureImage[14>;
memset(TextureImage, 0, sizeof(void *)*14);
if ( (TextureImage[0>=LoadBMP("kosmos.bmp")) &&
(TextureImage[1>=LoadBMP("belka.bmp")) &&
(TextureImage[2>=LoadBMP("ziemia.bmp"))&&
(TextureImage[3>=LoadBMP("ksiezyc.bmp"))&&
(TextureImage[4>=LoadBMP("fonty.bmp")) &&
(TextureImage[5>=LoadBMP("mars.bmp")) &&
(TextureImage[6>=LoadBMP("wenus.bmp")) &&
(TextureImage[7>=LoadBMP("merkury.bmp")) &&
(TextureImage[8>=LoadBMP("satelitemaska.bmp")) &&
(TextureImage[9>=LoadBMP("satelite.bmp")) &&
(TextureImage[10>=LoadBMP("saturnmaska.bmp")) &&
(TextureImage[11>=LoadBMP("saturn.bmp")) &&
(TextureImage[12>=LoadBMP("space.bmp")) &&
(TextureImage[13>=LoadBMP("sun.bmp")))
{
Status=TRUE;

glGenTextures(14, &texture[0>);
for(loop=0;loop<14;loop++)
{
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[loop>);

gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3,TextureImage[loop>->sizeX, TextureImage[loop>->sizeY, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[loop>->data);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
}
for(loop=0;loop<14;loop++)
{
if (TextureImage[loop>)
{
if (TextureImage[loop>->data)
free(TextureImage[loop>->data);
free(TextureImage[loop>);
}
}
}
return Status;
}

GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)    
{
if (height==0)    
{
height=1;    
}

glViewport(0,0,width,height);    

glMatrixMode(GL_PROJECTION);    
glLoadIdentity();    
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);    
glLoadIdentity();    
}

int InitGL(GLvoid)    
{
if(!LoadTextures())
return FALSE;
Swiatlo();
Build_font();

glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);    
glClearDepth(1.0f);    
glEnable(GL_DEPTH_TEST);    
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);    
glHint(GL_POINT_SMOOTH_HINT, GL_NICEST);

Obiekt1=gluNewQuadric();
gluQuadricTexture(Obiekt1, GLU_TRUE);
gluQuadricDrawStyle(Obiekt1, GLU_FILL);

return TRUE;    
}

GLint DrawGLScene(GLvoid)    
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);    
glLoadIdentity();
gluLookAt(0,0,10, 0,0,0, 0,1,0);glDisable(GL_LIGHTING);
glTranslatef(0,0,-1);
glRotatef(20,-1,0,0);
glRotatef(rotate,0,0,1);
glRotatef(rotate, 0,1,0);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0f , roll + 0.0f); glVertex3f(-10.1f, -10.1f, 0.0);
glTexCoord2f(6.0f , roll + 0.0f); glVertex3f(10.1f, -10.1f, 0.0);
glTexCoord2f(6.0f, roll + 6.0f); glVertex3f(10.1f, 10.1f, 0.0);
glTexCoord2f(0.0f, roll + 6.0f); glVertex3f(-10.1f, 10.1f, 0.0);
glEnd();

glEnable(GL_LIGHTING);glLoadIdentity();
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[5>);
glTranslatef(-2.6f,-1.8f,-5);
glRotatef(90,1,0,0);
glRotatef(rotateobiekt2,0,0,1);
gluSphere(Obiekt1, 0.9, 20,20);    glLoadIdentity();
glTranslatef(4.5,3.5,-10);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[7>);
glRotatef(rotateobiekt2,1,1,0);
gluSphere(Obiekt1, 0.1,20,20);

glLoadIdentity();
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);
glEnable(GL_BLEND);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[1>);
glTranslatef(0,0,-4);
glTranslatef(0,-1.5,0);

glDisable(GL_LIGHT1);
glEnable(GL_LIGHT0);


glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(-roll2 +0.0f , 0.0); glVertex3f(-3.1f, -0.2f, 0.0);
glTexCoord2f(-roll2 +1.0f , 0.0); glVertex3f(3.1f, -0.2f, 0.0);
glTexCoord2f(-roll2 +1.0f, 1.0); glVertex3f(3.1f, 0.2f, 0.0);
glTexCoord2f(-roll2 +0.0f, 1.0); glVertex3f(-3.1f, 0.2f, 0.0);
glEnd();

glPrint(100,20,text_display[Tekst>,1);

glDisable(GL_LIGHT0);
glEnable(GL_LIGHT1);

glDisable(GL_BLEND);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[2>);
glTranslatef(0.0f,1.3f, -4.0f);
glRotatef(rotateobiekt1,0,1,0);
glRotatef(-75,1,0,0);
gluSphere(Obiekt1,0.7,20,20);

glTranslatef(1,0,0.5);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[3>);
glRotatef(rotateobiekt1,1,1,1);
gluSphere(Obiekt1,0.1,20,20);

glLoadIdentity();
glDisable(GL_LIGHTING);
glTranslatef(0.60f, 0.35f,-2.8f);
glRotatef(20,0,0,1);

glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_DST_COLOR, GL_ZERO);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[10>);
glScalef(0.1f,0.1f,0.1f);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();

glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);


glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[11>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDisable(GL_BLEND);
glEnable(GL_LIGHTING);

glLoadIdentity();
glDisable(GL_LIGHTING);
glTranslatef(-0.7f,0.5f,-3.0f);
glRotatef(rotsat,0,0,1);

glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_DST_COLOR, GL_ZERO);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[8>);
glScalef(0.1f,0.1f,0.1f);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();

glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[9>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDisable(GL_BLEND);
glEnable(GL_LIGHTING);

glLoadIdentity();

glTranslatef(1.8f, 1.0f, -8);

glDisable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_BLEND);
glColor4f(1,1,1, alpha);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);

glRotatef(ro2,0,0,1);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[12>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();

glRotatef(ro,0,0,1);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();

glDisable(GL_BLEND);    
glColor4f(1,1,1,1);


alpha+=alphaplus;

if(alpha>0.5)
alphaplus=-alphaplus;
if(alpha<0.0)
alphaplus=-alphaplus;

ro2+=0.1f;
ro+=0.05f;

glLoadIdentity();    
glTranslatef(-0.7f, 0.7f, -1 );

glDisable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_BLEND);

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);
glColor4f(0.9f, 0.1f, 0.9f, 1);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[13>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();
glColor4f(1,1,1,1);
glDisable(GL_BLEND);

glLoadIdentity();    

glTranslatef(0.4f, -0.2f, -1);
glScalef(0.2f, 0.2f, 0.2f);

glDisable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_BLEND);

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE);
glColor4f(0.1f, 0.99f, 0.4f, 0.5f);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[13>);

glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();


glRotatef(roo,0,0,1);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[13>);
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0 , 0.0); glVertex3f(-1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0 , 0.0); glVertex3f(1.0, -1.0, 0.0);
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-1.0, 1.0, 0.0);
glEnd();
glColor4f(1,1,1,1);
glDisable(GL_BLEND);


roo+=0.1f;
if(roo>360)
roo=0.0f;    rotsat+=0.1f;
if(rotsat>360)
rotsat=0;


RotateWenus+=0.2f;
if(RotateWenus>360)
RotateWenus=0;

TextSync++;
if (TextSync > 600)
{
TextSync = 0;
Tekst++;
}
if (Tekst > 6)
Tekst = 0;

rotateobiekt1+=step2;
rotateobiekt2+=0.05f;

rotate+=step;
if(rotate>12)
step=-step;
if(rotate<-12)
step=-step;

roll+=0.002f;
if(roll>1.0f)
roll-=1.0f;


roll2+=0.0005f;

if(roll2>1.0f)
roll2-=1.0f;


return TRUE;    
}GLvoid KillGLWindow(GLvoid)    
{
gluDeleteQuadric(Obiekt1);
KillFont();
if (fullscreen)    
{
ChangeDisplaySettings(NULL,0);    
ShowCursor(TRUE);    
}

if (hRC)    
{
if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))    
{
MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","Kapatma Hatası",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}

if (!wglDeleteContext(hRC))    
{
MessageBox(NULL,"Release Rendering Context Failed.","Kapatma Hatası",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
}
hRC=NULL;    
}

if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))    
{
MessageBox(NULL,"Release Device Context Failed.","Kapatma Hatası",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
hDC=NULL;    
}

if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))    
{
MessageBox(NULL,"Could Not Release hWnd.","Kapatma Hatası",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
hWnd=NULL;    
}

if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))    
{
MessageBox(NULL,"Could Not Unregister Class.","Kapatma Hatası",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
hInstance=NULL;    
}

}


BOOL CreateGLWindow(char* title, int width, int height, int bits, bool fullscreenflag)
{
GLuint     PixelFormat;    
WNDCLASS    wc;    
DWORD     dwExStyle;    
DWORD     dwStyle;    
RECT     WindowRect;    
WindowRect.left=(long)0;    
WindowRect.right=(long)width;    
WindowRect.top=(long)0;    
WindowRect.bottom=(long)height;    

fullscreen=fullscreenflag;    

hInstance     = GetModuleHandle(NULL);    
wc.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;    
wc.lpfnWndProc     = (WNDPROC) WndProc;    
wc.cbClsExtra     = 0;    
wc.cbWndExtra     = 0;    
wc.hInstance     = hInstance;    
wc.hIcon     = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);    
wc.hCursor     = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);    
wc.hbrBackground    = NULL;    
wc.lpszMenuName     = NULL;    
wc.lpszClassName    = "OpenGL";    

if (!RegisterClass(&wc))    
{
MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","Hata",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

if (fullscreen)    
{
DEVMODE dmScreenSettings;    
memset(&dmScreenSettings,0,sizeof(dmScreenSettings));    
dmScreenSettings.dmSize=sizeof(dmScreenSettings);    
dmScreenSettings.dmPelsWidth    = width;    
dmScreenSettings.dmPelsHeight    = height;    
dmScreenSettings.dmBitsPerPel    = bits;    
dmScreenSettings.dmFields=DM_BITSPERPEL|DM_PELSWIDTH|DM_PELSHEIGHT;


if (ChangeDisplaySettings(&dmScreenSettings,CDS_FULLSCREEN)!=DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
{

if (MessageBox(NULL,"The Requested Fullscreen Mode Is Not Supported By\nYour Video Card. Use Windowed Mode Instead?","NeHe GL",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION)==IDYES)
{
fullscreen=FALSE;    
}
else
{

MessageBox(NULL,"Program Şimdi Kapatılıyor.","Hata",MB_OK|MB_ICONSTOP);
return FALSE;    
}
}
}

if (fullscreen)    
{
dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW;    
dwStyle=WS_POPUP;    
ShowCursor(FALSE);    
}
else
{
dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW | WS_EX_WINDOWEDGE;    
dwStyle=WS_OVERLAPPEDWINDOW;    
}

AdjustWindowRectEx(&WindowRect, dwStyle, FALSE, dwExStyle);    

if (!(hWnd=CreateWindowEx(    dwExStyle,    
"OpenGL",    
title,    
dwStyle |    
WS_CLIPSIBLINGS |    
WS_CLIPCHILDREN,    
0, 0,    
WindowRect.right-WindowRect.left,    
WindowRect.bottom-WindowRect.top,    
NULL,    
NULL,    
hInstance,    
NULL)))    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Pencere Oluşma Hatası.","Hata",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

static    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd=    
{
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),    
1,    
PFD_DRAW_TO_WINDOW |    
PFD_SUPPORT_OPENGL |    
PFD_DOUBLEBUFFER,    
PFD_TYPE_RGBA,    
bits,    
0, 0, 0, 0, 0, 0,    
0,    
0,    
0,    
0, 0, 0, 0,    
16,    
0,    
0,    
PFD_MAIN_PLANE,    
0,    
0, 0, 0    
};

if (!(hDC=GetDC(hWnd)))    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Device Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

if (!(PixelFormat=ChoosePixelFormat(hDC,&pfd)))
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Can't Find A Suitable PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

if(!SetPixelFormat(hDC,PixelFormat,&pfd))    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Can't Set The PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

if (!(hRC=wglCreateContext(hDC)))    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

if(!wglMakeCurrent(hDC,hRC))    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Can't Activate The GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);    
SetForegroundWindow(hWnd);    
SetFocus(hWnd);    
ReSizeGLScene(width, height);    

if (!InitGL())    
{
KillGLWindow();    
MessageBox(NULL,"Initialization Failed.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;    
}

return TRUE;    
}

LRESULT CALLBACK WndProc(    HWND    hWnd,    
UINT    uMsg,    
WPARAM    wParam,    
LPARAM    lParam)    
{
switch (uMsg)    
{
case WM_ACTIVATE:    
{
if (!HIWORD(wParam))    
{
active=TRUE;    
}
else
{
active=FALSE;    
}

return 0;    
}

case WM_SYSCOMMAND:    
{
switch (wParam)    
{
case SC_SCREENSAVE:    
case SC_MONITORPOWER:    
return 0;    
}
break;    
}

case WM_CLOSE:    
{
PostQuitMessage(0);    
return 0;    
}

case WM_KEYDOWN:    
{
keys[wParam> = TRUE;    
return 0;    
}

case WM_KEYUP:    
{
keys[wParam> = FALSE;    
return 0;    
}

case WM_SIZE:    
{
ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));
return 0;    
}
}


return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
}

int WINAPI WinMain(    HINSTANCE    hInstance,    
HINSTANCE    hPrevInstance,    
LPSTR     lpCmdLine,    
int     nCmdShow)    
{
MSG     msg;    
BOOL    done=FALSE;    

if (MessageBox(NULL,"Tam ekran Modunda Çalışsın mı?", "Tam Ekran Başlat?",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)==IDNO)
{
fullscreen=FALSE;    
}

if (!CreateGLWindow("[email protected]",640,480,16,fullscreen))
{
return 0;    
}

while(!done)    
{
if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))    
{
if (msg.message==WM_QUIT)    
{
done=TRUE;    
}
else    
{
TranslateMessage(&msg);    
DispatchMessage(&msg);    
}
}
else    
{

if (active)    
{
if (keys[VK_ESCAPE>)    
{
done=TRUE;    
}
else    
{
DrawGLScene();    
SwapBuffers(hDC);    

}
}

if (keys[VK_F1>)    
{
keys[VK_F1>=FALSE;    
KillGLWindow();    
fullscreen=!fullscreen;    

if (!CreateGLWindow("[email protected]",640,480,16,fullscreen))
{
return 0;    
}
}
}
}


KillGLWindow();    
return (msg.wParam);    
}

////Selametle
Alinti1 Ziyaretçi